Disclaimer

Disclaimer van HuurwoningenMiddelburg

HuurwoningenMiddelburg is niet aansprakelijk voor de inhoud van HuurwoningenMiddelburg, noch van websites die op enigerlei wijze met HuurwoningenMiddelburg zijn verbonden. HuurwoningenMiddelburg is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op HuurwoningenMiddelburg beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

HuurwoningenMiddelburg is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via HuurwoningenMiddelburg worden aangeboden. HuurwoningenMiddelburg garandeert niet dat de op HuurwoningenMiddelburg aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

HuurwoningenMiddelburg garandeert ook niet dat de op HuurwoningenMiddelburg aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. HuurwoningenMiddelburg garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in HuurwoningenMiddelburg hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

HuurwoningenMiddelburg is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan HuurwoningenMiddelburg. U vrijwaart HuurwoningenMiddelburg voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website HuurwoningenMiddelburg.